tel/fax: 34 324 36 21, kom: 609 771 698, 733 928 715 ul. Żwirki i Wigury 6/14, 42-200 Częstochowa

WITAMY


Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr wita serdecznie.


Ośrodek nasz działa zgodnie z wytycznymi określonymi przez Kuratora Oświaty jako placówka pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. Prowadzimy szeroką działalność szkoleniową i doskonalącą w różnych zawodach: