tel/fax: 34 324 36 21, kom: 609 771 698, 733 928 715 ul. Żwirki i Wigury 6/14, 42-200 Częstochowa

SZKOLENIA


 1. Kursy w dziedzinie

  bezpieczeństwa i higieny pracy

  dla różnych grup zawodowych na podstawie uregulowań Kodeksu Pracy (art.207) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)
   - pracodawcy - osoby kierujące pracownikami - administracyjno-biurowi - stanowiska robotnicze - służba BHP
 2. Szkolenie w zakresie

  ochrony przeciwpożarowej

  (zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Pracy art. 209)
 3. Szkolenie w zakresie

  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  (zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Pracy art. 209) z zastosowaniem defibrylatora.
 4. Szkolenia BHP

  dla pracowników zatrudnionych w

  ruchu odkrywkowym zakładów górniczych

  (zezwolenie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach L.dz.GLI/625/0005/09/02769/Ny)
 5. Kursy dokształcające podstawowe i doskonalące w zakresie

  przewozu materiałów niebezpiecznych

  ADR (zezwolenie Marszałka Województwa Śląskiego 71/2009/RKD)
 6. Kierowca i konserwator

  wózków jezdniowych

  (Program ODK MG Mysłowice nr 713/V/2003 oraz 15/K/IX/2004) – uprawnienia państwowe UDT
 7. Kursy na uprawnienia państwowe UDT w zakresie

  obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (suwnice, żurawie, wciągarki, dźwigi, podesty ruchome)

 8. Kurs hakowego + gospodarka zawiesiami

 9. Kursy na

  świadectwa kwalifikacyjne URE

  (eksploatacja i dozór)
  • Gr.1 (elektrycy), pomiary ochronne
  • Gr.2 (palacze CO, sprężarki, sieci cieplne)
  • Gr.3 (instalacje gazowe)
 10. Kursy dla instalatorów i konserwatorów

  instalacji gazowych

 11. Kursy budowlane

  przyuczenia do zawodu na podstawie programów MEN:
   - zbrojarz-betoniarz - murarz-tynkarz - malarz - stolarz - cieśla budowlany - inne na życzenie
 12. Kursy obróbki ze skrawaniem:

  tokarz, frezer, ślusarz
 13. Obsługa

  stacji paliw

  (płynne, LPG)